SPLENDORGEL

Хартия

Тегло (g/m²)

Размер (cm)

Плик (cm)

Splendorgel Extra White

85*, 100*, 115, 140, 160, 190, 230, 270, 300, 340

71×100, 45×64*

11×22, 16×23, 17×17

Splendorgel Avorio

170, 230, 270, 300

71×100

16×23

ЕКО СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПЕЧАТ

лазерен

мастилено-струен

офсетов

топъл печат

ситопечат