SIRIO PEARL

NgjyraPesha (g/m²)Përmasat (cm)Zarfi (cm)
Ice White125, 230, 30072×10222×11, 17×17, 16×23
Polar Dawn125, 230, 30072×102
Oyster Shell125, 230, 30072×10216×23, 17×17
Bitter Green30072×102
Orange Glow30072×102
Misty Rose30072×102
Deep Purple30072×102
Red Fever30072×102
Coal Mine30072×10217×17
Platinum125, 230, 30072×10217×17
Aurum125, 230, 30072×10217×17
Black/ White26072×102
Black/ Orange26072×102
Black/ Bronze26072×102
Orange/ Bronze26072×102

ÇERTIFIKATAT MJEDISORE

ÇERTIFIKATAT E PRINTIMIT

lazerme sprucim bojecilindrikestampim me fletë të nxehtëprintim me ndarëse