SIRIO PEARL MERIDA

Ngjyra Pesha (g/m²)Përmasat (cm)Zarfi (cm)
White110, 220, 29072×102
Cream110, 220, 29072×102
Kraft110, 220, 29072×102
Burgundy29072×102
Indigo29072×102

ÇERTIFIKATAT MJEDISORE

ÇERTIFIKATAT E PRINTIMIT

lazerme sprucim bojecilindrikestampim me fletë të nxehtëprintim me ndarëse
 *

*pas testimit