ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ
ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ "R"
ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ "R"
Διαθέσιμο σε: 250 g/m², 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m², 450 g/m², 500 g/m²

Διαστάσεις: 61x86, 70x100

ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ
ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ "BR"
ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ "BR"
Διαθέσιμο σε: 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m²

Διάσταση: 70x100

ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (DUBLEX)
ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (DUBLEX)
ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (DUBLEX)
Διαθέσιμο σε: 1mm (700 g/m²) , 1.4mm (1000 g/m²), 2mm (1400 g/m²), 2.5mm (1800 g/m²)

Διάσταση: 70x100

ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΚΡΙ
ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΚΡΙ
ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΚΡΙ
Διαθέσιμο σε: 300 g/m², 400 g/m², 500 g/m²

Διάσταση: 70x100

FOLDIDNG BOARD GC1/GC2
FOLDIDNG BOARD GC1/GC2
SUPERFINE CFB (Πρωτογενές)
Διαθέσιμο σε: 210 g/m², 230 g/m², 245 g/m², 260 g/m², 280 g/m², 305 g/m², 330 g/m², 360 g/m², 400 g/m²

Διαστάσεις: 61x86, 70x100

TRIPLEX
TRIPLEX
TRIPLEX
Διαθέσιμο σε: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm

Διάσταση: 70x100

BEERMAT
BEERMAT
BEERMAT
Διαθέσιμο σε: 1mm, 1.5mm, 2mm

Διάσταση: 70x100

ΚΑΦΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΦΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΦΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
Διαθέσιμο σε: 300 g/m², 400 g/m²

Διάσταση: 70x100

ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΚΡΙ ΣΥΓΚΟΛ. (ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ)
ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΚΡΙ ΣΥΓΚΟΛ. (ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ)
ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΚΡΙ ΣΥΓΚΟΛ. (ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ)
Διαθέσιμο σε: 1mm, 1.3mm, 1.6mm, 2.00mm, 2.3mm, 3mm, 3.5mm, 4.0mm

Διάσταση: 70x100

MAKETOXAΡΤΟ (FOAM BOARD)
MAKETOXAΡΤΟ (FOAM BOARD)
MAKETOXAΡΤΟ (FOAM BOARD)
Διαθέσιμο σε: 1.5mm, 3mm, 5mm, 10mm
Διαστάσεις: 50x70, 70x100, 100x140, 140x300
ΟΝΤΟΥΛΕ ΧΑΡΤΟΝΙ
ΟΝΤΟΥΛΕ ΧΑΡΤΟΝΙ
ΟΝΤΟΥΛΕ ΧΑΡΤΟΝΙ
Διαθέσιμο σε: 1.5mm, 3mm, 5mm
Διαθέσιμο σε φύλλα 70x100 και σε ρολλά 100cm & 120cm.
ΝΟΡΜΑ - ΜΑΝΙΛΑ
ΝΟΡΜΑ - ΜΑΝΙΛΑ
ΝΟΡΜΑ - ΜΑΝΙΛΑ
Διαθέσιμο σε 11 χρώματα
Βάρος: 170gm2 & 285gm2
Διάσταση: 70x100