OLD MILL

NgjyraPesha (g/m²)Përmasat (cm)Zarfi (cm)
E bardhë130, 190, 250, 300, 35070×100
Fildish100, 130, 190, 250, 300, 35070×100

ÇERTIFIKATAT MJEDISORE

ÇERTIFIKATAT E PRINTIMIT

lazerme sprucim bojecilindrikestampim me fletë të nxehtëprintim me ndarëse