LETRA NGJITËSE

LETËR E BARDHË

Ngjyra

Adezioni

Përmasat (cm)

КVija e këputjes

E bardhë Mat

Qëndrueshmëria

70×100

E bardhë Glossart/ MC

Qëndrueshmëria

70×100

E bardhë Glossy Supertack

Qëndrueshmëria

70×100

E bardhë High Gloss

Qëndrueshmëria

70×100

LETËR SHUMËNGJYRËSHE

Ngjyra

Adezioni

Përmasat (cm)

Vija e këputjes

Kremi Verge

Qëndrueshmëria

50×70

E verdhë

Qëndrueshmëria

50×70

E kuqe

Qëndrueshmëria

50×70

E gjelbër

Qëndrueshmëria

50×70

Kremi

Qëndrueshmëria

50×70

Rozë

Qëndrueshmëria

50×70

E kaltër

Qëndrueshmëria

50×70

LETËR FLUORESHENTE

Ngjyra

Adezioni

Përmasat (cm)

Vija e këputjes

Fluoreshente E verdhë

Qëndrueshmëria

50×70

Fluoreshente E kuqe

Qëndrueshmëria

50×70

Fluoreshente E gjelbër

Qëndrueshmëria

50×70

Fluoreshente Portokalli

Qëndrueshmëria

50×70

SINTETIKE

Ngjyra

Adezioni

Përmasat (cm)

Vija e këputjes

Satin Cloth

Lëvizshëm

50×70

Offset Vinyl Transparent Gloss

Lëvizshëm

50×70

Offset Vinyl Transparent Mat

Lëvizshëm

50×70

Offset Vinyl Бела Gloss

Lëvizshëm

50×70

Offset Vinyl Бела Mat

Lëvizshëm

50×70

PRINTIME DIXHITALE

Letra

Pesha (g/m²)

Përmasat (cm)

Lidhja

Adhesive Mat. E bardhë

192

32×46.4

FEDRIGONI

Adhesive Gloss E bardhë

192

32×46.4

FEDRIGONI

Adhesive Corolla Pr. E bardhë

182

32×46.4

FEDRIGONI

Adhesive PP Translucent

53

32×46

FASSON

Adhesive PET Translucent

110

32×46

FASSON

Adhesive PP E bardhë

100

32×46

FASSON

Αdhesive PE Micro Porus E bardhë

100

32×46

FASSON