KARTONA LETRE TË BARDHË
KARTONA LETRE TË BARDHË "R"
KARTONA LETRE TË BARDHË "R"
Pesha: 250 g/m², 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m², 450 g/m², 500 g/m²

Përmasat: 61x86, 70x100

KARTONA LETRE TË BARDHË
KARTONA LETRE TË BARDHË "BR"
KARTONA LETRE TË BARDHË "BR"
Pesha: 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m²

Përmasat: 70x100

KARTONA LETRE TË BARDHË ME 2 ANË
KARTONA LETRE TË BARDHË ME 2 ANË
KARTONA LETRE TË BARDHË ME 2 ANË
Trashësia: 1mm (700 g/m²) , 1.4mm (1000 g/m²), 2mm (1400 g/m²), 2.5mm (1800 g/m²)

Përmasat: 70x100

KARTONA LETRE GRI
KARTONA LETRE GRI
KARTONA LETRE GRI
Pesha: 300 g/m², 400 g/m², 500 g/m²

Përmasat: 70x100

KARTONA QË PALOSEN GC1/GC2
KARTONA QË PALOSEN GC1/GC2
KARTONA QË PALOSEN GC1/GC2
Pesha: 210 g/m², 230 g/m², 245 g/m², 260 g/m², 280 g/m², 305 g/m², 330 g/m², 360 g/m², 400 g/m²

Size: 61x86, 70x100

KARTONA TRESH
KARTONA TRESH
KARTONA TRESH
Trashësia: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm

Përmasat: 70x100

KARTONA BEERMAT
KARTONA BEERMAT
KARTONA BEERMAT
Trashësia: 1mm, 1.5mm, 2mm

Përmasat: 70x100

KARTONA KRAFT
KARTONA KRAFT
KARTONA KRAFT
Pesha: 300 g/m², 400 g/m²

Përmasat: 70x100

KARTONA LETRE GRI
KARTONA LETRE GRI
KARTONA LETRE GRI
Trashësia: 1mm, 1.3mm, 1.6mm, 2.00mm, 2.3mm, 3mm, 3.5mm, 4.0mm

Përmasat: 70x100

KARTONA ME SHKUMË
KARTONA ME SHKUMË
KARTONA ME SHKUMË
Trashësia: 1.5mm, 3mm, 5mm, 10mm
Përmasat: 50x70, 70x100, 100x140, 140x300
LETËR E VALËZUAR
LETËR E VALËZUAR
LETËR E VALËZUAR
Trashësia: 1.5mm, 3mm, 5mm
Fletët: 70x100
Rotulla: 100cm & 120cm
WOODSTOCK
WOODSTOCK
WOODSTOCK
Në dispozicion në 14 ngjyra.
Pesha: 170gm2 & 285gm2
Përmasat: 70x100