FREELIFE VELLUM

Цвят

Тегло (g/m²)

Размер (cm)

Плик (cm)

White

100*, 120, 170, 215, 260, 320

70×100, 45×64*

11×22

Cream

100*, 120, 215, 260

70×100, 45×64*

11×22

ЕКО СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПЕЧАТ

лазерен

мастилено-струен

офсетов

топъл печат

ситопечат