CURIOUS TRANSLUCENTS

NgjyraPesha (g/m²)Përmasat (cm)Zarfi (cm)
Clear65, 73, 90*, 112*, 135, 160, 180, 210, 230, 28570×100, 61×86*, A3*, A4*11×22, 17×17
Anaconda Clear11270×100
Diamond Clear11270×100
Linear Clear11270×100
Space Dust11270×100
White100, 20070×100
Cream100, 20070×100
Yellow100, 20070×100
Red100, 20070×100
Light Green100, 20070×100
Blue Bell100, 20070×100
Wild Rose100, 20070×100
Blue100, 20070×100
Pearl100, 20070×100
Silver100, 20070×100
Gold100, 20070×100
Orange20070×100
Green20070×100
Iridescent Papaya20070×100
Iredescent Kiwi20070×100
Iridescent Plum20070×100

ÇERTIFIKATAT MJEDISORE

ÇERTIFIKATAT E PRINTIMIT

lazerme sprucim bojecilindrikestampim me fletë të nxehtëprintim me ndarëse
*

*pas testimit