ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τ.Θ.  10038
540 12, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 542 352, 533 855
fax: 2310 518 279

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ

Τρία Χάνια Νεοχωρούδας
τηλ: 2310 542 352, 533 855
fax: 2310 518 279