CONSTELLATION

Relievi Pesha (g/m²)Përmasat (cm)Zarfi (cm)
Raster9072×102
Arpa90, 200, 240, 280, 35072×102
Intreccio90, 200, 280, 35072×102
Vicenza200, 35072×102
Vergata200, 28072×102
Fiandra200, 240, 280, 35072×102
Martellata200, 240, 280, 35072×102
Aida24072×102
Fluid24072×102
Armadilo24072×102
Tela Fine90, 130, 200, 240, 280, 35072×102

RelieviPesha (g/m²)Përmasat (cm)Zarfi (cm)
Tela Fine Ivory130, 24072×102
Country Ivory130, 24072×102

ÇERTIFIKATAT MJEDISORE

ÇERTIFIKATAT E PRINTIMIT

lazerme sprucim bojecilindrikestampim me fletë të nxehtëprintim me ndarëse