CONSTELLATION JADE

RelieviPesha (g/m²)Përmasat (cm)Përmasat (cm)
Satin115, 21570×100
Raster115, 21570×100
Riccio115, 21570×100
Onda115, 21570×100
Spring115, 21570×100
Lizard21570×100
Silk21570×100

ÇERTIFIKATAT MJEDISORE

ÇERTIFIKATAT E PRINTIMIT

lazerme sprucim bojecilindrikestampim me fletë të nxehtëprintim me ndarëse