CONQUEROR

LetraPesha (g/m²)Përmasat (cm)Zarfi (cm)
Conqueror CX22 Diamond White ujëra9045×64

ÇERTIFIKATAT MJEDISORE

ÇERTIFIKATAT E PRINTIMIT

lazerme sprucim bojecilindrikestampim me fletë të nxehtëprintim me ndarëse