ХАРТИЈА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ

БојаТежина (g/m²)Големина (cm)Листови / Пакување
Бела75Α4500
Бела80Α3, Α4500
Бела90Α4500
Бела100Α3, Α4500
Бела120Α4250
Бела160Α3, Α4250
Бела200Α4250
Бела240Α4150
Бела300Α4125
Разнобојна80Α4500
Разнобојна160Α4250