САМОЛЕПЛИВА ХАРТИЈА

БЕЛА ХАРТИЈА

Боја

Тек (Tack)

Големина (cm)

Крек бек (Crack back)

Бела Mat

Постојана

70×100

Бела Glossart/ MC

Постојана

70×100

Бела Glossy Supertack

Постојана

70×100

White High Gloss

Постојана

70×100

ШАРЕНА ХАРТИЈА

Боја

Тек (Tack) 

Големина (cm)

Крек бек (Crack back)

Крем Verge

Постојана

50×70

Жолта

Постојана

50×70

Црвена

Постојана

50×70

Зелена

Постојана

50×70

Крем

Постојана

50×70

Розова

Постојана

50×70

Азурна

Постојана

50×70

ФЛУОРЕСЦЕНТНА ХАРТИЈА

Боја

Тек (Tack)

Големина (cm)

NКрек бек (Crack back)

флуоресцентни Жолта

Постојана

50×70

флуоресцентни Црвена

Постојана

50×70

флуоресцентни Зелена

Постојана

50×70

флуоресцентни портокалова

Постојана

50×70

СИНТЕТИЧКА

Боја

Тек (Tack)

Големина (cm)

Крек бек (Crack back)

Satin Cloth

МОБИЛНА

50×70

Offset Vinyl Transparent Gloss

МОБИЛНА

50×70

Offset Vinyl Transparent Mat

МОБИЛНА

50×70

Offset Vinyl Бела Gloss

МОБИЛНА

50×70

Offset Vinyl Бела Mat

МОБИЛНА

50×70

ДИГИТАЛНО ПЕЧАТЕЊЕ

Хартија

Тежина (g/m²)

Големина (cm)

Бренд

Adhesive Mat. Бела

192

32×46.4

FEDRIGONI

Adhesive Gloss Бела

192

32×46.4

FEDRIGONI

Adhesive Corolla Pr. Бела

182

32×46.4

FEDRIGONI

Adhesive PP Translucent

53

32×46

FASSON

Adhesive PET Translucent

110

32×46

FASSON

Adhesive PP Бела

100

32×46

FASSON

Αdhesive PE Micro Porus Бела

100

32×46

FASSON