КОПИРНА ХАРТИЯ

Цвят

Тегло (g/m²)

Размер (cm)

Листа/опаковка

Бял

75

Α4

500

Бял

80

Α3, Α4

500

Бял

90

Α4

500

Бял

100

Α3, Α4

500

Бял

120

Α4

250

Бял

160

Α3, Α4

250

Бял

200

Α4

250

Бял

240

Α4

150

Бял

300

Α4

125

Шарен

80

Α4

500

Шарен

160

Α4

250