БЕЛ КАРТОН
БЕЛ КАРТОН "R"
БЕЛ КАРТОН "R"
Тежина: 250 g/m², 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m², 450 g/m², 500 g/m²

Големина: 61x86, 70x100

БЕЛ КАРТОН
БЕЛ КАРТОН "BR"
БЕЛ КАРТОН "BR"
Тежина: 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m²

Големина: 70x100

БЕЛ КАРТОН СО 2 СТРАНИ
БЕЛ КАРТОН СО 2 СТРАНИ
БЕЛ КАРТОН СО 2 СТРАНИ
Дебелина: 1mm (700 g/m²) , 1.4mm (1000 g/m²), 2mm (1400 g/m²), 2.5mm (1800 g/m²)

Големина: 70x100

СИВ КАРТОН
СИВ КАРТОН
СИВ КАРТОН
Тежина: 300 g/m², 400 g/m², 500 g/m²

Големина: 70x100

КАРТОН СО ПРЕКЛОПУВАЊЕ GC1/GC2
КАРТОН СО ПРЕКЛОПУВАЊЕ GC1/GC2
КАРТОН СО ПРЕКЛОПУВАЊЕ GC1/GC2
Тежина: 210 g/m², 230 g/m², 245 g/m², 260 g/m², 280 g/m², 305 g/m², 330 g/m², 360 g/m², 400 g/m²

Големина: 61x86, 70x100

КАРТОН ТРИПЛЕКС
КАРТОН ТРИПЛЕКС
КАРТОН ТРИПЛЕКС
Дебелина: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm

Големина: 70x100

BEERMAT КАРТОН
BEERMAT КАРТОН
BEERMAT КАРТОН
Дебелина: 1mm, 1.5mm, 2mm

Големина: 70x100

КРАФТ КАРТОН
КРАФТ КАРТОН
КРАФТ КАРТОН
Тежина: 300 g/m², 400 g/m²

Големина: 70x100

СИВ КАРТОН
СИВ КАРТОН
СИВ КАРТОН
Дебелина: 1mm, 1.3mm, 1.6mm, 2.00mm, 2.3mm, 3mm, 3.5mm, 4.0mm

Големина: 70x100

КАРТОН ОД ПЕНЕСТА МАСА
КАРТОН ОД ПЕНЕСТА МАСА
КАРТОН ОД ПЕНЕСТА МАСА
Дебелина: 1.5mm, 3mm, 5mm, 10mm
Големина: 50x70, 70x100, 100x140, 140x300
БРАНОВИДЕН КАРТОН
БРАНОВИДЕН КАРТОН
БРАНОВИДЕН КАРТОН
Дебелина: 1.5mm, 3mm, 5mm
Листови: 70x100
Ролна: 100cm & 120cm
WOODSTOCK
WOODSTOCK
WOODSTOCK
Достапен Во 14 Бои.
Тежина: 170gm2 & 285gm2
Големина: 70x100