ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.820.000,00 ευρώ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: –

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 152945604000

ΕΔΡΑ: Εντός αγροτεμαχίου 823Α θέση Τρία Χάνια Νεοχωρούδας Τ.Κ.54500

ΕΤΑΙΡΟΙ:

1. Χατζηαλεξιάδης Νικόλαος, με κεφαλαιακές εισφορές ύψους 2.805.900 ευρώ.

2. Χατζηαλεξιάδης Ανέστης, με κεφαλαιακές εισφορές ύψους 7.050,00 ευρώ.

3. Χατζηαλεξιάδης Γρηγόριος, με κεφαλαιακές εισφορές ύψους 7.050,00 ευρώ.